Klachtenformulier  
Wanneer u een klacht bij de klachtenfunctionaris wilt indienen over uw ervaring met het ziekenhuis, dan kunt u gebruik maken van dit formulier.

Persoonlijke gegevens betrokken patient
Aanhef *
Naam *
Adres *
Postcode *
Plaats *
Geboortedatum *
Patientnummer *
Bereikbaar op telefoonnummer *
Emailadres *
Ingediend door:
Uw klacht  
Medewerker
Afdeling
Op welke datum/periode heeft uw klacht betrekking
Op welk onderwerp heeft uw klacht betrekking
Klacht
Wilt u contact
Type de code ter controle   *